Aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

aktualizacja: 2018-11-27 10:34:12

Aktualne:

Uchwała Nr XXVIII/295/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica - zmiana nr 9

http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7395

Dokumenty nieaktualne:

Uchwała Nr XV/156/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica –zmiana nr 8

http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6267

Uchwała Nr XV/155/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica – zmiana nr 7

http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6266

Uchwała Nr XXXIV/357/14 (PDF, 31.17MB)   

mapa studium 1: 20 000 (TIF, 214.25MB)  

mapa studium 1:30 000 (TIF, 170.29MB 

Uchwała nr XVI.153.2012 (PDF, 92KB)

Uchwała Załącznik nr 1 (PDF, 920KB)

Uchwała Załącznik nr 2 (PDF, 1.31MB)

Uchwała Załącznik nr 3 (PDF, 47KB)

Uchwała XVII.180.2012 (PDF, 117KB)

Mapa Studium 1:10000 (JPG, 192KB)

Mapa Studiem 1:20000 (JPG, 203KB)

Aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dostępne również pod adresem http://stepnica.e-mapa.net/ warstwa zagospodarowanie przestrzenne