Modernizacja ul. Dębowej

aktualizacja: 2018-05-09 11:37:12

Przedmiotem operacji jest przebudowa drogi - ul. Dębowej w miejscowości Stepnica, na terenie działek nr 8 dr, 13 dr, w obrębie geodezyjnym Stepnica [0001]. Operacja zakłada wykonanie drogi o nawierzchni z monolitycznych płyt betonowych o szerokości 4,5 m lub 6,0 m na mijankach oraz utwardzenie wjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W części północnej nawierzchnie dopasowano do istniejącej z płyt drogowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 111. Długość drogi objętej dofinansowaniem wynosi  280 m

Przebudowa drogi - ul Dębowej w Stepnicy wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie komunikacji drogowej i ułatwi dostęp do obiektów użyteczności publicznej

logotypy

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"