Przebudowa falochronu wejściowego w Basenie Rybackim w Porcie w Stepnicy

aktualizacja: 2015-11-24 22:56:53

Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa falochronu wejściowego do basenu Rybackiego w Porcie w Stepnicy

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

  1.  Przebudowę obiektu, polegającą na „obudowie” starej konstrukcji nowa ze ścianki szczelnej , dł.  100 m.
  2. Modernizację wejściowego światła nawigacyjnego do basenu, usytuowanego na głowicy falochronu
  3. Wykonanie robót pogłębiarskich wzdłuż przebudowanego falochronu od strony basenu do głębokości 2,5 m w nieregularnym pasie szerokości 15 do 18 m.

W wyniku realizacji operacji funkcja obiektu nie uległa zmianie – falochron wejściowy do basenu Rybackiego nadal spełnia funkcję osłonową, pełniąc jednocześnie od strony wewnętrznej basenu funkcję nabrzeża postojowego. Gabaryty zewnętrzne falochronu – długość i szerokość zgodnie z projektem uległy nieznacznemu zwiększeniu ze względu na wyjście z przebudowywaną konstrukcją na wodę. Podniesiona została również o 20 cm korona falochronu do rzędnej +1,1 m npm. Kr. W celu rozszerzenia możliwości eksploatacyjnych obiektu wyposażono go w trzy punkty poboru energii elektrycznej dla łodzi rybackich. Nawigacyjne światło wejściowe dostosowane zostało do zaleceń morskiego systemu oznakowania IALA. Po przebudowie falochronu i wykonaniu robót pogłębiarskich osiągnięto głębokość techniczną wzdłuż falochronu w nieregularnym pasie 15 do 18 m od strony basenu, równej Htech = 2,5 m.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówsktwo  

Logo projektu Uni Europejskiej