Budowa pomnika rybaka w Stepnicy oraz doposażenie w stroje zespołu folklorystycznego Stepniczanie

aktualizacja: 2021-06-22 14:19:44

"Budowa pomnika rybaka w Stepnicy oraz doposażenie w stroje zespołu folklorystycznego Stepniczanie"

Gmina Stepnica położona jest na brzegiem Zalewu Szczecińskiego. Nieodłącznym elementem Gminy a szczególne samej Stepnicy jest rybołówstwo skupione dzisiaj w basenie rybackim Portu Morskiego w Stepnicy. Istotnym elementem kulturotwórczym naszej Gminy jest działalność zespołu folklorystycznego Stepniczanie. Zespół działa od kilkudziesięciu lat i skutecznie promuje Gminę Stepnica na terenie całego kraju. Dlatego chcąc podkreślić atuty jakimi dysponuje Stepnica zrealizowano operację, która obejmuje dwie inicjatywy promujące nie tylko Gminę Stepnica ale cały obszar LSR.   Pierwsza to wykonanie modelu rzeźby, odlew z brązu i montaż pomnika rybaka a  druga to  zakup strojów dla zespołu folklorystycznego „Stepniczanie”.    

Jednym z elementów tej inicjatywy jest sam odlew z brązu  figury rybaka. Odlew został wykonany na podstawie wykonanej przez artystę rzeźbiarza formy rzeźby. Obok pomnika zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą legendy o  Szczepanie - rybaku, który miał być założycielem Stepnicy. Punktem wyjścia opowieści jest stara legenda dotycząca Roztoki Odrzańskiej.  Akcja toczy się kilka lat po misjach św. Ottona z Bambergu. Rybak jest pierwszym człowiekiem, którego spotyka kaznodzieja na brzegu Zalewu w dzisiejszej Stepnicy. Efektem końcowym jest to, iż Rybak prosi o chrzest na którym otrzymuje nowe imię Szczepan. Osiada w tym rejonie i zakłada nową miejscowość – Stepnicę.

Drugim elementem Operacji jest zakup nowych strojów (11 kpl.) dla zespołu Stepniczanie

W naszym regionie zespoły ludowe są rzadkością, dlatego tak cenne i oczekiwane jest zachowanie dziedzictwa kulturowego – muzyki ludowej Pomorza Zachodniego. Istnieje duża potrzeba społeczna, aby muzyka ludowa naszego regionu przetrwała wśród młodego pokolenia mieszkańców regionu. Jednym ze sposobów na to jest doposażenie zespołu w niezbędny sprzęt i stroje.

Zespół ludowy „Stepniczanie” rozpoczął swoją działalność w 1984 roku pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. Jest to zespół wielopokoleniowy, który od 36 lat wspomaga rozwój kultury regionalnej Pomorza Zachodniego. Wbrew powszechnie panującym opiniom, że na Ziemi Szczecińskiej nie ma muzyki ludowej „Stepniczanie” wykształcili nowe, już pomorskie stroje, a przede wszystkim stworzyli repertuar o regionalnym charakterze. Program prezentowany na występach jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Repertuar zawiera także wiele sentymentalnych pieśni opisujących piękno regionu, w którym zespół tworzy. Zespół aktywnie bierze udział w imprezach organizowanych na terenie gminy i województwa, przygotowując nowe repertuary, dlatego też repertuar Zespołu jest bogaty. W ciągu minionych 36 lat „Stepniczanie” dali ponad 600 koncertów z okazji przeglądów, festiwali, uroczystości państwowych w kraju i za granicą. Zespół stał się ambasadorem regionalnego folkloru.

Operacja "Budowa pomnika rybaka w Stepnicy oraz doposażenie w stroje zespołu folklorystycznego Stepniczanie" dofinansowana została za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego" 

logo

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"