Gdzie szukać pomocy

aktualizacja: 2024-04-24 10:11:44

Lokalne placówki udzielające pomocy osobom uzależnionym i  tym, wobec których stosowana jest przemoc

 

Na terenie Gminy Stepnica funkcjonują:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica tel: 91 418 85 21 w. 15 lub 91 881 58 45 ww. 117 e-mail: gkrpa@stepnica.pl

2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica tel: 91 881 58 45 fax. 91 881 58 46, e-mail: sekretariat@mgops.stepnica.pl

OPS Stepnica

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica tel: 91 881 58 45 tel. kom. 721 714 424, e-mail: sekretariat@mgops.stepnica.pl 

4. Punkt Konsultacyjny GKRPA w Stepnicy

ul. Portowa 7 „Harcówka”, 72-112 Stepnica tel: 91 4188521

5. Posterunek Policji w Stepnicy                                                                              

ul. Bolesława Krzywoustego 8 72-112 Stepnica godz. otwarcia: pon-pt  8.00-22.00

Kierownik Posterunku asp.sztab. Dariusz Mazurowski tel. 91 46-02-573 kom. 667-094-075

Dzielnicowi: mł.asp. Łukasz Gamułkiewicz   kom. 571-323-770 asp.szt. Józef Szembel    kom. 571-323-769

 

Całodobowo - Dyżurny KPP Goleniów

tel. 91-46-02-511 Telefony alarmowe: 112, 997

 

Na terenie Powiatu Goleniowskiego  funkcjonują:

     1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Pocztowa 43 72-100 Goleniów tel:  91 4183860 email: sekretariat@pcpr.goleniow.pl

2. Poradnia Odwykowa –ul. Pocztowa 43, 72-100 Goleniów tel: 91 4073244

3. Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - ul. Pocztowa 13 72-100 Goleniów, tel: 91 4071810

4. Goleniowskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ExODUS” ul. Jagiełły 3, 72-100 Goleniów tel: 91 418 24 60

5. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich  – ul. Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów  tel: 91 466-48-91

  

Terapie w warunkach stacjonarnych prowadzą:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach

ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice, tel: 91 3843732, 91 3842061 w. 474

e-mail:  odwykowy@szpital-gryfice.com.pl

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

tel. sekretariat: 91 880 6098, kierownik oddziału 91 880 61 61, pielęgniarka oddziałowa: 91 880 60 03 dyżurka pielęgniarek: 91 880 60 06 e-mail: otua@szpital-zdroje.szczecin.pl