Basen Przeładunkowy w Porcie Morskim w Stepnicy

aktualizacja: 2023-05-10 14:01:07

Morski Port  w Stepnicy  

Własność: Gmina Stepnica

Zarządzany przez: Urząd Miasta i Gminy Stepnica

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

tel. 91-418-85-21 e-mail: sekretariat@stepnica.pl

Basen Przeładunkowy Morskiego Portu w Stepnicy

Położony na wschodnim brzegu Zatoki Stepnickiej. Port jest częścią miasta Stepnica, położonego w woj. zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim. Port Morski w Stepnicy jest portem regionalnym i składa się z dwóch basenów Basenu Rybackiego wraz z przystanią żeglarską i Basenu Kolejowego (Przeładunkowego). Współrzędne Portu (53º38,9’N, 014º37,2’).

basen przeładunkowy morskiego portu w stepnicy z lotu ptaka

Aktualnie do portu w Stepnicy, zgodnie z decyzją Urzędu Morskiego w Szczecinie, mogą zawijać jednostki o głębokości zanurzenia do 3,40 m – 3,8 m i długości statku 115 m oraz szerokości 13,5 m. Ponadto barki o długości całkowitej 96 m oraz szerokości 9,5 m. Maksymalna długość zestawów pchanych mogących zawijać do portu w Stepnicy to 125 m oraz maksymalna szerokość 9,5 m.

Ponadto od strony wody dostęp do Basenu Kolejowego (Przeładunkowego) wyznaczają:

Podejście północne – prowadzące od pławy „ST” znajdującej się na torze  wodnym Świnoujście – Szczecin do pary pław „ST – 1” i „ST – 2”.

Podejście południowe – prowadzące od stawy „24” znajdującej
się na Zakręcie Mańkowskim toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Obrotnica o średnicy 130 m i głębokości ok. 4,5 m znajdująca
się w odległości 140 m od głowic wejściowych portu. Oznakowana jest pławami kardynalnymi: północną i południową, zdejmowanymi na zimę.

Widok na basen morskiego portu w stepnicy od strony wjazdowej.

Charakterystyka infrastruktury

 • Łączna długość nabrzeży w porcie: 500 metrów
 • Długość nabrzeży przeładunkowych: 452
 • Elewator płaski o pojemności 17 tys. ton
 • Place składowe o powierzchni 1,7 ha
 • Rampa ro-ro

Od strony lądu port znajduje się w odległości ok. 18 km od drogi krajowej nr 3 i w odległości 3 km od drogi wojewódzkiej nr 111. Droga wojewódzka łączy się z portem poprzez wybudowaną przez Gminę obwodnice miasta Stepnica.

Dane techniczne portu:

 • obrotnica przed wejściem do portu: 130 m;
 • szerokość wejścia pomiędzy główkami falochronu: 18,5 m;
 • szerokość kolejowego basenu portowego: 40 m;
 • głębokość basenu 4,5 m.

Port posiada wejście pomiędzy dwoma falochronami tworzącymi basen o wymiarach 165 m na 40m.

 

Charakterystyka usług

 • Przeładunki towarów sypkich (zboża, nawozy, kruszywa, pelet),
 • Przeładunki towarów drobnicowych i drewna.
 • Magazynowanie towarów sypkich oraz drobnicowych,
 • Obsługa ruchu pasażerskiego,
 • Przeładunek w relacji ro-ro,
 • Przeładunek ryb w Basenie Rybackim.

Biorąc pod uwagę aktualny potencjał infrastruktury portowej można rocznie dokonać przeładunków towarów o masie do 300 tys. ton.

Tereny inwestycyjne

 • Nabrzeże Północne z możliwością zabudowy lub wykorzystania na cele otwartych placów składowych
 • Nabrzeże Południowe zabudowane elewatorem płaskim z możliwością składowania i przeładunku ładunków masowych i drobnicowych. Istnieje dalsza możliwość zabudowy np. magazynami.

Nasi partnerzy

 

Historia Portu

Formalnie Port Morski w Stepnicy został ustanowiony w 1963 r. przez Ministra Żeglugi. W archiwach znajdują się  informacje o jego wielkim znaczeniu już na początku XX w. do przewozu zboża i drewna. W latach 30-tych XX w. należący do kolei wąskotorowej nazywany Bahn—Hafen zapewniał główną łączność wodną dla ruchu towarowego i osobowego. Posiadał  nowoczesne nabrzeże, trzytonowy żuraw wieżowy, a po obu stronach basenu tory kolejowe. W 1940 roku w porcie przeładowano 10 tys. ton zboża.

stare zdjecie w sepii przedstawiające basen portu morskiego w stepnicy w okresie przedwojennym.

Po zakończeniu II wojny światowej port  zajmowały wojska radzieckie, dla których był on miejscem przeładunku zdobyczy wojennej na barki i statki. Wojna nie spowodowała większych zniszczeń ale pozbawiony przez kilka lat konserwacji, wymagał remontu, który  w niewielkim stopniu przeprowadzono dopiero w latach 50 tych XX w. W 1948 r. utworzono bosmanat  Szczecińskiego Urzędu Morskiego, który istnieje do dnia dzisiejszego. 12 lipca 1990 roku port został skomunalizowany i stał się własnością gminy. W pierwszej połowie lat 90-tych władze gminne podjęły starania o ustanowienie dla portu stepnickiego   punktu odpraw granicznych, w związku z zawijaniem tu statków obcych bander  oraz planami uruchomienia żeglugi pomiędzy Stepnicą a niemieckimi portami. Punkt nie powstał, ale odprawy graniczne były dokonywane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Szczecinie. W 1999 roku utworzono Zarząd Portu Stepnica Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy,  którego  zadaniem było zarządzanie i rozwój portu. Ta forma zarządzania   istniała tylko kilka lat, gdyż w grudniu 2007 r. zlikwidowano Zarządu Portu Stepnica. Od tamtej pory portem zarządza etatowy pracownik Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.

 

W 2012 r. zmodernizowano Basen Przeładunkowy Morskiego Portu w Stepnicy  w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja warta ponad 10 mln złotych uzyskała 50 % wsparcia, a w jej zakresie  wymieniono elementy konstrukcyjne nabrzeży oczepowych, dostosowując je do zwiększonej głębokości użytkowej oraz zwiększonych obciążeń użytkowych, wybudowano stanowiska ro - ro o do obsługi ładunków wielkogabarytowych, pogłębiono basen portowy do głębokości 4,5 m oraz przeniesiono pachoły cumownicze.

 Galeria z przeprowadzonej inwestycji: