Konsultacje społeczne plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

aktualizacja: 2015-12-08 10:41:16

Logo Konsultacje SpołeczneNa podstawie § 8 ust. 3 Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  podaje do wiadomości publicznej,  iż w okresie od 11 sierpnia do 31 sierpnia br.  przeprowadzane są  konsultacje społeczne w gminie Stepnica  w przedmiocie:

projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Konsultacje przeprowadzane są w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na stronie internetowej gminy Stepnica oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i  Gminy w Stepnicy. 

 Przyjmowanie uwag i opinii następuje

  1. za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, dostępnego  w siedzibie urzędu w pokoju nr 11  w godz. od 7.30 do 15.30  lub do pobrania w wersji elektronicznej na stronie, który należy wypełnić i wysłać pocztą tradycyjną  na adres Wykonawcy, tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. 77 44 26 695, lub na adres: Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica,
  2. ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica - Referat Architektury i Ochrony Środowiska pok. nr 11,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: pgn_som@atmoterm.pl , lub Urzędu Miasta i Gminy Stepnica: sekretariat@stepnica.pl 
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Poniżej dokumentacja 

 Zarządzenie Burmistrza (TIF, 158KB)

Formularz zgłaszania uwag (DOCX, 92KB)

projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (DOC, 7.44MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PGN (DOC, 7.44MB)