Bezpłatne szkolenie dla NGO

aktualizacja: 2017-04-03 12:55:03

Zdjęcie przedstawia logo GOK. Link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia.Zapraszamy na szkolenie "Księgowo-prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej", które skierowane jest do prezesów i przewodniczących oraz skarbników i pozostałych członków zarządów. Szkolenie ważne ze względu na zmiany w sprawozdawczości finansowej NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016r.
Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy 22 marca 2017 r., w godzinach 12:00-18:00.

Prowadzić je będzie doświadczony wykładowca i trener z zakresu sprawozdawczości finansowej i merytorycznej podmiotów ekonomii społecznej; praktyk w dziedzinie rachunkowości organizacji pozarządowych, aplikowania i rozliczania dotacji i ofert na zadanie publiczne.

Zapisy w GOK osobiście lub telefonicznie 914188628.
Przewidziany poczęstunek - dla każdego z uczestników.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego" (RPO WZP 2014-2020).