Informacja Burmistrza dla Mieszkańców Gminy

aktualizacja: 2018-10-17 14:04:26

W dniu 5 marca 2018 r. w programie pierwszym telewizji publicznej wyemitowano reportaż dotyczący naszej gminy. Głównym tematem reportażu było uzyskanie praw miejskich przez Stepnicę i powstanie Biedronki w Stepnicy. W obu tematach wypowiedziałem się przedstawiając osiągnięcia i korzyści jakie dało gminie uzyskanie praw miejskich przez Stepnicę. Przedstawiłem również zasady funkcjonowania Programu Operacyjnego Ryby, w ramach którego m.in. dotację otrzymał właściciel Biedronki na jej uruchomienie. Niestety moja wypowiedź została ograniczona do kilku zdań wyrwanych z kontekstu wypowiedzi.

Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie mam możliwości sprostowania na wizji TVP przekazanych kłamliwych informacji zwracam się do Państwa w tej formie z uprzejmą prośbą o obiektywną ocenę sytuacji.

Redaktor komentujący program stwierdził, że uzyskanie przez Pana Piotra Rzymczyka dotacji w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński - program PO Ryby było zgodne z przepisami, ale jest to niemoralne, bo jego żona jest zastępcą burmistrza. W programie sugerowano również, że moje starania o uzyskanie praw miejskich dla Stepnicy podyktowane były tylko dążeniem do uruchomienia Biedronki przez Pana Piotra Rzymczyka. Potwierdzając przedmiotowe sugestie Pani Iwona Krępic mieszkanka Kopic użyła określenia, że gmina Stepnica to prywatny folwark rządzących gminą.

Zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej wykluczają jakikolwiek wpływ władz gmin tworzących LGR tj. Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina i Stepnicy na bezpośredni przydział środków finansowych. W rzeczywistości przebiega to w następujący sposób. Zarząd LGR w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim ogłasza nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania określonego działania. Wnioski mogą składać do biura LGR mieszkańcy w/wym. gmin bez żadnych ograniczeń, mogą również składać wnioski osoby mieszkające poza terenem tych gmin, ale warunkiem jest, aby przedsięwzięcie było realizowane na terenie jednej z tych gmin. Następnie wnioski oceniane są przez Komitet LGR składający się z 16 osób po 4 osoby z każdej gminy (członkami Komitetu z naszej gminy są Mieczysław Kopiecki, Lidia Wyzińska, Mirosław Dawidowski i Maciej Herman). Zasadą jest, że wniosek z danej gminy nie może być oceniany przez członków Komitetu z tej gminy. Po pozytywnej ocenie wniosku jest on przesyłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu ostatecznej weryfikacji. Końcowym etapem weryfikacji wniosku jest podpisanie przez składającego wniosek umowy na dofinasowanie z Marszałkiem Województwa. Na każdym etapie weryfikacji wniosku, wnioskodawca może złożyć odwołanie od wyniku weryfikacji. Jak wynika z powyższego burmistrz gminy, jego zastępca ani nikt z urzędników gminnych nie miał i nie ma wpływu na podział środków finansowych dla mieszkańców naszej gminy w ramach LGR

Trudno doszukać się niemoralnego postępowania burmistrza czy jego zastępcy w tej sprawie. Można zadać pytanie czy moralnym byłoby wyeliminowanie z prawa ubiegania się o przedmiotowe środki finansowe osób spokrewnionych z urzędnikami samorządowymi, na jakiej podstawie prawnej można by to zrobić, po prostu byłaby to dyskryminacja.

Do chwili obecnej 21 wnioskodawców naszej gminy otrzymało dotacje z LGR na łączną kwotę 1.248.463 zł. Informacje o beneficjentach i kwotach jakie uzyskali są umieszczone na stronie internetowej LGR. Szanowni Państwo zapewniam Państwa, że gmina Stepnica nie jest moim folwarkiem jak to określiła Pani Iwona Krępic. Dla rozwoju gminy i jej mieszkańców poświęciłem kilkanaście lat swojej pracy i zapewniam Państwa, że zawsze udzielałem i będę udzielał w ramach norm prawnych pomocy każdemu inwestorowi, który chce zainwestować w naszej gminie.

Przechodząc do drugiego wątku reportażu czyli uzyskanie praw miejskich przez Stepnicę i wypowiedzi w tej kwestii Pana Bogusława Daszkiewicza, który m.in. stwierdził, że uzyskanie praw miejskich to absurd i demagogia i że to nic nie dało bo się nic nie zmieniło.

Chciałbym po raz kolejny przypomnieć, że gmina nic nie straciła, a zyskała możliwość aplikowania o pomocowe środki unijne i krajowe skierowane tylko dla miast. Ponadto uzyskanie praw miejskich wiąże się z potwierdzeniem rozwoju gospodarczego, posiadaniem odpowiedniej infrastruktury i nie przynosi ujmy, a raczej jest powodem do dumy. Redaktor prowadzący program, aby udowodnić tezę wygłoszoną przez Pana Bogusława Daszkiewicza pokazał Stepnicę jako kilka starych zabudowań i zabałaganione podwórze jakiegoś gospodarstwa. Jest to obraz nieprawdziwy, zakłamany.

Na dowód tego, że w naszym mieście naprawdę dużo się dzieje przypomnę tylko niektóre inwestycje wykonane przez Gminę w Stepnicy po uzyskaniu praw miejskich.

Wybudowano dwie przystanie żeglarskie: jedną aktualnie największą na Zalewie Szczecińskim na kanale Młyńskim i drugą w porcie morskim, wybudowano falochron w porcie rybackim, wyposażono halę sportową w sprzęt sportowy i profesjonalne nagłośnienie, wybudowano piąty blok na osiedlu przy ulicy Kolejowej, wybudowano i wyposażono Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, kontynuowano budowę nowej sieci kanalizacyjnej w celu przyłączenia nowopowstałych budynków, wybudowano zadaszenie poletka osadowego na oczyszczalni ścieków, wybudowano place zabaw przy przedszkolu i na plaży, zakupiono dla OSP Stepnica autocysternę o pojemności 12,5 tys. litrów co znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, wybudowano dwie lampy hybrydowe na parkingu przy hali sportowej, wybudowano nową ulicę, która połączyła ulicę Mokrą z ulicą Dworcową, w całej Stepnicy zmodernizowano oświetlenie uliczne montując energooszczędne lampy ledowe, przebudowano ulicę T. Kościuszki i Portową poprzez położenie nowej nawierzchni, nowych chodników i parkingów, wybudowano w tych ulicach kanalizację wód opadowych co zlikwidowało powstające kałuże nawet po niewielkich opadach, zlikwidowano stare betonowe słupy energetyczne i kable energetyczne oraz linię napowietrzną zastępując ją linią podziemną. Przy ulicy T. Kościuszki, Portowej i B. Krzywoustego wybudowano nowe oświetlenie uliczne. Na realizację tych zadań uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 8.320 116,42 zł.

Jeszcze w tym roku planowana jest budowa nowej ulicy Dębowej, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, nowego zadaszenia amfiteatru. Wymienione inwestycje są inwestycjami gminnymi, a przecież mamy również inwestycje prywatne chociażby wybudowanie elewatora w porcie. Szanowni Państwo, naprawdę trudno jest nie zauważyć zmieniającej się Stepnicy, a te pozytywne zmiany będą kontynuowane przede wszystkim poprzez inwestowanie w infrastrukturę drogową i turystyczną, także przez inwestorów prywatnych.

Także w tym roku rozpocznie się największa w ostatnich latach inwestycja dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Stepnicę polegająca na wymianie nawierzchni, wybudowaniu kanalizacji wód opadowych, nowych chodników, wjazdów na posesje, wybudowanie ronda na wjeździe do Stepnicy i nowych przejść dla pieszych, wysepek spowalniających ruch drogowy, wybudowany zostanie również nowy most na Gowienicy. Ta inwestycja również przyczyni się do pozytywnej zmiany wizerunku naszej miejscowości.

Szanowni Państwo, Pan Piotr Rzymczyk nie uruchamiał Biedronki dla burmistrza, a zrobił to w ramach zwykłego biznes planu. Obiekt ten służy przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy i z tego powodu jest obiektem bardzo przydatnym. Ponadto stworzył kilkanaście nowych miejsc pracy oraz płaci gminie dość duże podatki.

Szanowni Państwo, w naszym kraju można praktycznie bezkarnie ubliżać i pomawiać osoby publiczne czego ja osobiście doświadczam, ale dlaczego ci sami ludzie poniżają rangę osiągnięć naszej gminy, rozwój naszego miasta bo przecież tak jest, jeżeli publicznie się mówi, że nic się u nas pozytywnego nie dzieje, a Stepnicę pokazuje się jako stare poniemieckie budynki i zabałaganione obejście jakiegoś rolnika. Przecież w ten sposób szkodzą naszej gminie. Ludzie ci nigdy nie złożyli żadnej propozycji dotyczącej rozwoju naszej gminy, nigdy w tej sprawie nie spotkali się burmistrzem, ich działanie nastawione jest tylko na negatywną krytykę. Dla mnie jest to chore i krzywdzące, jest to zwykła nienawiść i pieniactwo.

Redaktor nagrywający reportaż nie zapytał mieszkańców czy są zadowoleni z faktu, że w Stepnicy powstała Biedronka, a może zapytał, ale uzyskał tylko pozytywne opinie, a takie nie pasowały do koncepcji programu.

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Wyganowski 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica