Regaty Stepnica startujemy ze zgłoszeniami

aktualizacja: 2018-10-17 14:56:55

regaty stepnica

Drodzy przyjaciele żeglarze!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Regatach Stepnica w dniu 14 lipca 2018 roku na akwenie Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego organizowanych wspólnie przez Gminę Stepnica, Klub Żeglarski i Motorowodny LOK Stepnica, Klub Sportów Wodnych ,,Szuwarek’’ Kopice, Jacht Klub "ROZTOKA" i Klub Żeglarzy Samotników. Regaty mają formułę imprezy żeglarskiej ukierunkowanej na integrację środowiskową i czynne uczestnictwo w imprezach związanych z obchodami Dni Stepnicy.

 1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020 ISAF. Regaty przeznaczone są wyłącznie dla jachtów balastowych. Sędzią Głównym Regat będzie Jerzy Kaczor nr telefonu +48 723 889 788

 2. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie zgłoszenia znajdującego się na www. stepnica.pl w zakładce ,,Regaty Stepnica” i przesłaniu go wraz z kopią dokumentów: polisy ubezpieczeniowej i świadectwa pomiarowego w jednym pliku pdf. z nazwą jachtu do godz. 15.00 dnia 13 lipca na adres sekretarz@stepnica.pl  sekretarz@stepnica.pl Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu regat do godziny 09:00 na terenie przystani LOK (Kanał Młyński).

 3. Udział w regatach i postój w dniu regat na terenie przystani LOK (Kanał Młyński) nie wymaga opłat.

 4. Program Regat Stepnica 

14 Lipca – sobota 09:00 – odprawa kapitanów (przystań LOK)

10:00 – 15:00 rozegranie regat

17:00 - 17:30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - zakończenie Regat Stepnica (amfiteatr).

5. Grupy klasyfikacji:

 • Grupy w danej klasie zostaną utworzone po zgłoszeniu się co najmniej trzech jachtów.

 • Jachty mogą zgłosić swój udział tylko w jednej klasie

Jachty z pomiarem KWR:

KWR I > = 1,2300

KWR II < 1,2300

Samotnicy

OPEN, Jachty bez pomiaru o długości całkowitej:

Grupa I długość całkowita > = 8,1 m

Grupa II długość całkowita < 8,0 m

 1. Trasa regat opisana jest w dołączonej instrukcji żeglugi. Instrukcja żeglugi przekazana zostanie także wraz z numerem startowym i proporczykiem regat przed odprawą w dniu regat.

 2. Nagrody:

Puchar Przechodni im. Kpt. Roberta Hilgendorfa dla najszybszego jachtu regat w grupie KWR I.

I miejsce – Puchar/Statuetka Regat Stepnica

II i III miejsce - Dyplomy

Dyplomy za uczestnictwo w regatach dla wszystkich jachtów

 • W celu umożliwienia zdobycia głównej nagrody wszystkim uczestnikom regat Puchar Kpt. Roberta Hilgendorfa przynawany będzie w systemie rotacyjnym w każdym kolejnym roku zwycięzcy innej grupy.

 • W ramach propagowania bezpieczeństwa żeglugi dla zwycięzcy grupy Samotników w tym roku mamy cenna nagrodę rzeczową - przenośne radio VHF z funkcją DSC i GPS (ICOM M93D). Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie przez zwycięzcę świadectwa operatora telefonisty VHF (VHF Radfiotelephone Operator's Certificate).

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z regatami i imprezami towarzyszącymi. Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać odpowiednie wyposażenie i stosowne ubezpieczenie OC.

Zgłoszenie do Regat Stepnica 2018

Instrukcja