Świadczenie DOBRY START

aktualizacja: 2018-10-17 15:06:52

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

  •     20 roku życia
  •     24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe:

  • Brak

Wysokość świadczenia:

  • 300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
  •     na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej, a w formie papierowej od 1.08.2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy w pok. 17.

Wnioski do pobrania:https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie