Akcja szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

aktualizacja: 2018-10-17 15:08:19

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przypomina właścicielom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciw wściekliźnie. Na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2017 poz. 1855 z poźn.zm.) szczepieniu obowiązkowemu podlegają wszystkie psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia.

W związku z powyższym informuję, że w dniu 14 lipca 2018 r. /sobota/ przeprowadzona zostanie akcja szczepienia psów dla Stepnicy przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia wykonywane będą przy ul. Sportowej 1 w Stepnicy od godz. 15:00 do 16:30

Koszt szczepienia - 25 zł

mgr Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica