Uwaga zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Stepnicy

aktualizacja: 2018-10-22 07:41:54

Tablica z napisem obwodowa komisja wyborczaMieszkańcy sołectw Stepnica, Bogusławie, Stepniczka, Piaski Małe, Budzień, Widzieńsko z Krokorzycami głosują w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy, przy ul. Bolesława Krzywoustego 4 (wejście główne), a nie jak dotychczas w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

Pozostałe siedziby komisji pozostają bez zmian.

Poniżej, w załączeniu znajdują się

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (…) oraz

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.