Maersk Stepnica w magazynie „Nasze Morze”

aktualizacja: 2019-02-06 15:30:47

W lutym 2006 roku w magazynie poświęconym tematyce morskiej „Nasze Morze” ukazał się artykuł dotyczący statku Maersk Stepnica, ukazujący proporcje statku względem Basenu Przeładunkowego Portu w Stepnicy

Szczegóły można znaleźć na stronie 85 pod adresem: http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/show-content/publication/39020/edition/36003?ref=desc