Regaty 2019 Zapraszamy do udziału!

aktualizacja: 2020-11-02 09:17:22

Jachty podczas regat. Link porowadzi do powiększonej wersji zdjęciaSerdecznie zapraszamy do udziału w VIII Regatach Stepnica w dniu 13 lipca 2019 roku na akwenie Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego organizowanych wspólnie przez Gminę Stepnica, Klub Żeglarzy Samotników, Jacht Klub ,,ROZTOKA”, , Klub Sportów Wodnych ,,Szuwarek’’ Kopice i Klub Żeglarski LOK Stepnica. Regaty mają formułę imprezy żeglarskiej ukierunkowanej na integrację środowiskową i czynne uczestnictwo w imprezach związanych z obchodami Dni Stepnicy.

 1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020 ISAF. Regaty przeznaczone są wyłącznie dla jachtów balastowych. Sędzią Głównym Regat będzie Jerzy Kaczor nr telefonu +48 723 889 788
 2. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie zgłoszenia znajdującego się na www. stepnica.pl w zakładce ,,Regaty Stepnica” i przesłaniu go wraz z kopią dokumentów: polisy ubezpieczeniowej, świadectwa pomiarowego i dowodu opłaty w jednym pliku pdf. z nazwą jachtu do godz. 15.00 dnia 12 lipca na adres sekretarz@stepnica.pl Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu regat do godziny 09:00 na terenie przystani (Kanał Młyński).
 3. Udział w regatach wymaga opłaty w wysokości 30 złotych za jacht, płatne w trakcie rejestracji lub przelewem na konto Bank PEKAO SA: 36 1240 3927 1111 0010 5103 2068 . Podczas rejestracji należy okazać dowód wpłaty. Postój płatny według stawek nowych administratorów przystani.
 4. Program Regat Stepnica : 13 Lipca – sobota 09:00 – odprawa kapitanów (przystań Kanał Młyński) 10:00 – 15:00 rozegranie regat 17:00 - 17:30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie Regat Stepnica (amfiteatr).
 5. Grupy klasyfikacji:
 • Grupy w danej klasie zostaną utworzone po zgłoszeniu się co najmniej trzech jachtów.
 • Jachty mogą zgłosić swój udział tylko w jednej klasie

 

 1. Jachty z pomiarem KWR:
 • KWR I > = 1,2300
 • KWR II < 1,2300
 • Samotnicy

 

 1. OPEN - Jachty bez pomiaru o długości całkowitej:
 • Grupa I długość całkowita > = 8,1 m
 • Grupa II długość całkowita < 8,0 m

 

 1. Trasa regat opisana jest w dołączonej instrukcji żeglugi. Instrukcja żeglugi przekazana zostanie także wraz z numerem startowym i proporczykiem regat przed odprawą w dniu regat.
 2. Nagrody:
 • Wieczyście Przechodni Puchar im. Kpt. Roberta Hilgendorfa.

- W celu umożliwienia zdobycia głównej nagrody wszystkim uczestnikom regat Puchar Kpt. Roberta

Hilgendorfa przynawany będzie w systemie rotacyjnym w każdym kolejnym roku zwycięzcy innej grupy i

zgodnie ze stosownym Regulaminem przyznawania Pucharu Przechodniego.

W roku 2019 przyznany zostanie najszybszej jednostce grupy Open I.

 • I miejsce – Puchar/Statuetka Regat Stepnica.
 • II i III miejsce - Dyplomy
 • Dyplomy za uczestnictwo w regatach dla wszystkich jachtów.
 • W ramach propagowania bezpieczeństwa żeglugi dla zwycięzcy grupy Samotników w tym roku mamy cenna nagrodę rzeczową – wypornościowy kombinezon termoizolacyjny firmy Viking.
 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z regatami i imprezami towarzyszącymi. Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać odpowiednie wyposażenie i stosowne ubezpieczenie OC.

Instrukcja żeglugi  

Zgłoszenie do regat