Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 6/Go w Stepnicy o zarejestrowanych kandydatach do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

aktualizacja: 2019-07-11 22:43:42

OKomisji Okręgowej Nr 6/Go w Stepnicy Podaję do wiadomości członków izby rolniczej, że do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 6/Go
w Stepnicy
Podaję do wiadomości członków izby rolniczej, że do
Rady Powiatowej
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
zostali zarejestrowani następujący kandydaci:
Lp.
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
1.
Kierzynkowski Radosław
17.06.1984r.
Gąsierzyno
2.
Kleszcz Marek
25.04.1974r.
Stepniczka
3.
Szczeblewska Maria Zenona
02.05.1963r.
Stepnica
Głosowanie odbędzie się w dniu
28 lipca 2019r.
w godz. 800 do 1800
w lokalu wyborczym:
Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy
ul. Tadeusza Kościuszki 4
Przewodnicząca
Komisji Okręgowej
Katarzyna Jędrzejewska