Kontrola segregacji odpadów

aktualizacja: 2021-03-19 11:11:34

segregacja odpadów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 06 września 2019 roku stawia przed samorządowcami i mieszkańcami nowe wyzwania. Podstawowym obowiązkiem każdego mieszkańca wynikającym z zapisów ustawy jest obowiązkowa segregacja odpadów! Od chwili wejścia w życie nowych przepisów wszystkich obejmuje obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w podziale na 5 frakcji. Jeśli więc zobaczycie Państwo taką naklejkę na pojemniku lub worku przy swojej posesji koniecznie zweryfikujcie zawartość wyrzuconych odpadów.

nalepka zła segregacja                  zła segregacja nalepka

Firma odbierająca odpady komunalne powiadomi tutejszy urząd o nieprawidłowej segregacji odpadów na nieruchomości. Na podstawie zgłoszenia zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc w którym nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki, określając zgodnie z uchwałą opłatę podwyższoną w wysokości 54 zł za miesiąc od mieszkańca.

W przypadku osiedli mieszkaniowych ustawodawca przewidział stosowanie tzw. odpowiedzialności zbiorowej.

Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, co w konsekwencji przekłada się na podwyżkę stawki opłaty.