CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - obowiązek właścieli budynków

aktualizacja: 2022-03-30 13:48:12

CEEBOd 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Będą do wyboru dwie drogi:

1.           elektronicznie na stronie internetowej-  https://zone.gunb.gov.pl/,

2.           w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania od 1 lipca br. w urzędzie.

Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.  Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

Ulotka informacyjna 1 

Ulotka informacyjna 2 

Dodatkowo informuję, iż na stronie www.zone.gunb.gov.pl ukazały się druki formularzy zawierające klauzulę RODO.

 Deklaracja (formularz A) dla właścicieli budynków mieszkalnych 

 Deklaracja (formularz B) dla właścicieli budynków niemieszkalnych 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy u Pani Anny Humieja, pod nr telefonu 91 418-85-21 wew. 24 lub mail budownictwo@stepnica.pl.

Anna Humieja 

Kierownik Referatu

Architektury i Ochrony Środowiska