Na komputery poczekamy o miesiąc dłużej

aktualizacja: 2022-05-10 14:15:28

granty PPGR 10 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 86 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Jest to sprzęt w ramach projektu wsparcia dzieci z byłych rodzin pegeerowskich - Granty PPGR.

Powodem unieważnienia postępowania była zbyt wysoka cena jaką zaproponował oferent. 

W związku z powyższym całą procedurę dotyczącą wyłonienia dostawcy laptopów należy powtórzyć. Zostały już przygotowane niezbędne dokumenty, które pozwolą bez zbędnej zwłoki ogłosić nowy przetarg. Cała procedura przetargowa może potrwać ponad miesiąc. Zakładając pozytywny wynik przetargu i podpisanie umowy z dostawcą sprzętu, laptopy mogą trafić do dzieci w okresie wakacji.