Dobre wieści

aktualizacja: 2022-10-10 10:25:08

bloki w budowieRealizacja budowy mieszkań komunalnych na szczęście, mimo trudnych czasów  dla realizacji inwestycji, przebiega bez zakłóceń. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lutego 2023 r. Oddamy do użytkowania dla naszych mieszkańców 46 mieszkań w tym 9 trzypokojowych, 29  dwupokojowych i 8 jednopokojowych tzw. kawalerek. Największy problem możemy mieć z zawarciem umowy na dostawę gazu. Z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie wystąpiłem kilka miesięcy temu i czekamy na pozytywne jego rozpatrzenie.

Chciałbym Państwu przekazać jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość dotyczącą tej inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego uwzględnił nasz wniosek o zwiększenie dotacji. Powodem złożenia przez Gminę odpowiedniego wniosku w tej sprawie, było znaczne podniesienie cen na materiały budowlane i stal, co spowodowało zwiększenie kosztów inwestycji. W dniu 21.09.2022 r. podpisałem aneks do umowy z bankiem zwiększający finansowe wsparcie o kwotę 1.505.571,52 zł. Aktualnie całkowity koszt inwestycji wyniesie 11.914.854,20 zł w tym dotacja z Funduszu Dopłat wyniesie 9.033.429,16 zł. Gmina Stepnica jest jedną z niewielu gmin w Polsce budujących mieszkania komunalne, które mieszkańcy gminy otrzymują na podstawie umowy najmu. W ostatnich 10 latach przydzieliliśmy już 151 takich mieszkań.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica