Wniosek o zakup węgla

aktualizacja: 2022-11-23 14:16:28

druk wniosku obrazek poglądowyInformujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane asortymenty to orzech, groszek i miał (węgiel nie będzie workowany);

2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego: do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.  i do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Procedura postępowania:

Mieszkańcy Gminy Stepnica zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy po weryfikacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, w szczególności w zakresie uprawnienia do otrzymania dodatku węglowego. Do wniosku obowiązkowo trzeba dołączyć oświadczenie – zakup wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej -   w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 41a oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o możliwości dokonania wpłaty. W tym celu zgłosi się do Urzędu (pokój Nr 5)  i wpłaci odpowiednią kwotę na wskazane konto Gminy.  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma fakturę wystawioną przez UMiG, na podstawie której będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie, tj. Wezbud Andrzej Kopański (dawny Węglobud) . przy  ul. I Brygady Legionów 4 w Goleniowie, tel. 91 418 22 62.

Uwaga!   Urząd Miasta i Gminy Stepnica nie pokrywa ani nie organizuje transportu zamówionego węgla z wskazanego punktu do miejsca zamieszkania.

Do pobrania:

wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

oświadczenie - zakup wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy