Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w Gminie Stepnica

aktualizacja: 2023-02-03 12:14:57

informacja urzędowa Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a,b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi  - 31 stycznia 2023 r. mija termin składania oświadczeń i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022.

Mariola Kwiryng

Sekretarz Gminy Stepnica