Nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe

aktualizacja: 2023-06-21 09:48:37

uwagaSzanowni Państwo

Informuję, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził na obszarze całego kraju do dnia 31 sierpnia 2023 r. - drugi stopień alarmy BRAVO. W związku z tym polecam dyrektorom szkół wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osobom postronnym.

- trzeci stopień alarmowy CHARLIE – CRP. W związku z powyższym należy zwracać uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia np. nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby, plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody /szczególnie transportowe/ zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. W przypadku zagrożenia należy zapewnić szybkie i bezawaryjne zamknięcie posiadanych serwerów. Proszę nie lekceważyć żadnej informacji o zagrożeniu – trzeba natychmiast powiadomić służby dzwoniąc na nr 112.

Z wyrazami szacunku.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności -  przypomina Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie związaną z różnego rodzaju działaniami o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.