Sprzedaż GRZYBÓW tylko z atestem

aktualizacja: 2023-09-20 11:21:59

grzyby w koszykuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z rozpoczęciem sezonu grzybowego przypomina, że na wydzielonych przez Urząd placach targowych lub miejscach przewidzianych do prowadzenia handlu obwoźnego można sprzedawać świeże grzyby leśne posiadające atest klasyfikatora oraz suszone grzyby leśne z atestem grzyboznawcy.

Sprzedaż grzybów bez takich atestów jest karalna.

Osoby indywidualnie zbierające owoce runa leśnego mogą uzyskać nieodpłatną poradę w przypadku wątpliwości czy zebrane grzyby są jadalne czy trujące; porady takie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 8:30 oraz 14:00-15:00 w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Goleniowie.

Jednocześnie informujemy, że każdego roku Wojewódzka Stacja Sanitarno —Epidemiologiczna w Poznaniu organizuje kursy dla kandydatów na grzyboznawców. Celem tych kursów jest uzyskanie uprawnień grzyboznawcy (osoby oceniającej grzyby świeże oraz przetworzone np. suszone) zgodnie z w / w rozporządzeniami Ministra Zdrowia poprzez wysłuchanie wykładów, odbycie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem wyższym lub średnim — nie muszą to być wcale pracownicy Inspekcji Sanitarnej lecz również inne osoby, którym można powierzyć zadanie wydawania atestów.

Informacje o najbliższym kursie można uzyskać pod adresem  oddzial.grzyboznawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl lub pod nr telefonu 61 854 48 46.

W załączeniu pismo NHŻ.9011.3.4.2023