Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej

aktualizacja: 2023-09-19 11:06:01

samochód straży Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Komendant Straży Miejskiej  w Stepnicy. Kandydat na to stanowisko musi mieć: wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, minimum pięcioletni staż pracy, ukończone 21 lat, nieposzlakowaną opinię, sprawność fizyczną i psychiczną, uregulowany stosunek do służby wojskowej, musi korzystać z pełni praw publicznych oraz nie być skazanym wyrokiem sądu. Czas na złożenie dokumentów rekrutacyjnych kandydaci mają do 3 października 2023 r. Szczegóły w BIP