Globalna Klasa w Szkole w Racimierzu

aktualizacja: 2023-11-26 21:32:28

budynek szkoły w Racimierzu W roku szkolnym 2023/24 Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu rozpoczyna współpracę z World Class Scholars - międzynarodową  siecią wymiany doświadczeń edukacyjnych online, która ma na celu tworzenie tzw. globalnych klas. Nauka i wymiana doświadczeń odbywają się online, w trakcie  zajęć językowych i kulturowych, w których nauczyciele z krajów takich jak min. USA, UAE, UK, Polska, Niemcy, a nawet Ghana, tworzą razem plan zajęć  warsztatowych dla uczniów  z krajów współpracujących w sieci WCS. Dzięki temu, w obecnym roku szkolnym, uczniowie SP w Racimierzu, będą mieli szansę na uczenie się j.angielskiego od swoich rówieśników z USA oraz np. aspektów kultury od kolegów i koleżanek z UAE. Zajęcia odbywać się będą w czasie  rzeczywistym i będą wspomagane językowo oraz merytorycznie przez nauczycieli  z różnych stron świata biorących udział w projekcie.

Ze strony SP w Racimierzu współpracę nawiązała anglistka i dyrektor szkoły, Pani Malwina Siemiątkowska.  Dzięki kontaktowi z ambasadorem WCS na Polskę, Panem Benjamin’em Burg, który koordynuje współpracę nauczycieli z Polski z WCS, marzenia o otwarciu naszej gminnej/wiejskiej szkoły na świat stały się możliwe.  Z założenia działania World Class Scholars polegają na łączeniu szkół z różnych krajów, w celu tworzenia planów nauczania i zajęć warsztatowych nt. języków, kultur oraz realiów życia młodych ludzi z całego świata. Jednak praca WCS nie kończy się tylko na zajęciach online, ponieważ projekty sieci są udostępniane w ramach danej szkoły i regionu oraz są na bieżąco udostępniane do wglądu dla rodziców dzięki czemu wpływają pozytywnie na społeczność lokalną. Dzięki swoim doświadczeniom z nauki zdalnej z dziećmi z innej części świata,  uczniowie biorący udział w projekcie przenoszą bowiem swoje pozytywne doświadczenia do środowiska rodzinnego poprzez platfomę online world Class Scholars. Dla średniej wielkości szkoły wiejskiej jaką jest obecnie SP w Racimierzu, współpraca z World  Class Scholars, to otwarcie uczniom placówki przysłowiowego “okna na świat”. Sponsorami i patronami World Class Scholars są min. Microsoft, Boeing oraz Clinton  Global Initiative.

 link do strony WCS: https://worldclassscholars.org/

 

Malwina Siemiątkowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu