Już ponad 100 złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Stepnica

aktualizacja: 2024-01-31 09:15:16

Czyste Powietrze Aktualne dane o wdrażaniu Programu w gminach prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne na dzień 31.12.2023 r.

Liczba złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Stepnica stan na 31.12.2023 r  

101 wniosków złożonych

75 zawartych umów

45 zrealizowanych przedsięwzięć

674 882,10 zł  kwota wypłaconych dotacji.