OBUDZIĆ KREATYWNOŚĆ

aktualizacja: 2015-12-09 11:34:47

Logo Stepnickie Reanimacje KulturalneZaproszenie dla animatorów, pracowników świetlic wiejskich, ośrodków kultury, szkół i bibliotek.
W ramach STEPNICKICH (RE)ANIMACJI KULTURALNYCH będziemy realizować projekt „Obudzić kreatywność”.
W dniu 12 listopada 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy odbędzie się jednodniowe (6 godzinne) szkolenie.
Treścią szkolenia będą gry i zabawy adresowane do dzieci i młodzieży, które można wykorzystać w działaniach świetlic wiejskich, ośrodków kultury, szkół, bibliotek.

Proponowane gry i zabawy, mają charakter edukacyjny, podnoszące poziom kreatywności i kompetencje społeczne. Mogą być również wykorzystane przez prowadzących w procesie twórczym w pracy z grupami artystycznymi.

Będziemy pracować w 2 grupach po 20 osób.

Uczestnikom zapewnione zostaną nieodpłatnie: serwis kawowy, obiad i kolacja. Dojazd do Stepnicy na koszt własny.

Zapraszamy w imieniu GOK i Centrum Edukacji Nieformalnej do zgłoszeń e-mailowych: gok.stepnica@op.pl lub centrum.nfe@gmail.com Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń .Prowadzącymi zajęcia będą animatorzy regionalni Centrum Aktywności Lokalnej.

Loga organizatorów