Podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji

aktualizacja: 2015-12-09 10:19:28

Podpisywanie umowy przez Burmistrza i Marszałka. Link prowadzi do powiększonej wersji.W dniu 26.11.2014 r. w Szczecinie Burmistrz Andrzej Wyganowski  podpisał   umowy z urzędem marszałkowskim na dofinasowanie 3 gminnych inwestycji  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  1. Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przepompownią i przyłączami w Stepnicy oraz sieci wodociągowej w Żarnówku”.

W ramach tego zadania zostanie wybudowana nowa sieć wodno-kanalizacyjna w Stepnicy przy nowych ulicach Bolesława Śmiałego, Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz zostanie wybudowany nowy wodociąg, który połączy obie części miejscowości Żarnówko.  Przyznane dofinansowanie wynosi 969 544,00 zł.  tj. 75% kosztów całego zadania.  

  1. Umowa o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy.  Przyznane dofinansowanie wynosi 189 829,00 zł.  
  2. Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach tego działania zostanie wybudowany slip na plaży w Czarnocinie, który będzie służył do wodowania jednostek sportowo żeglarskich oraz jako punkt czerpania wody dla celów ppoż. Otrzymane dofinansowanie wynosi 79 680 zł. 

Zdjęcia pochodzą ze Zbiorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Grupowe zdjęcie w Urzędzie Marszałkowskim. Link prowadzi do powiększonej wersji.