I Sesja Rady Miejskiej

aktualizacja: 2015-12-09 10:17:47

Radni na sesji. Link prowadzi do powiększonej wersji.W czwartek 27 listopada odbyła się I sesja Rady Miejskie w Stepnicy kadencji 2014-2018. Sesja rozpoczęła się od rozdania przez Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy - Panią Justynę Wasiluk - zaświadczeń o wyborze na stanowisko burmistrza oraz odpowiednio na radnego dla radnych. Następnie radni dokonali uroczystego ślubowania, a po wyborze komisji skrutacyjnej , w drodze tajnego głosowania, wybrano przewodniczącego Rady, którym został Ryszard Ławicki uzyskując 14 głosów poparcia. Po ukonstytuowaniu się rady ślubowanie złożył burmistrz  Andrzej Wyganowski . Wybrano zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej, którymi zostali Alicja Idczak-Warchoł oraz Andrzej Nowak.  Radni dokonali także wyboru, co do pracy w określonych komisjach, a także w głosowaniu jawnym imiennym powołano skład Komisji Rewizyjnej.  

Galeria zdjęć