Elektroniczny Punkt Kontaktowy

aktualizacja: 2015-12-09 10:17:19

Logo EUGO. Link prowadzi do powiększonej wersji.W związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" którego Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem, KIG zachęca do obejrzenia filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego: 

film nr 1 film nr 2 Profil facebook ePK: www.facebook.com/eugopl