Ragaty Stepnica 2015 - zapowiedź

aktualizacja: 2015-11-25 19:09:32

Logo regat Stepnica 2015

Zapraszamy do udziału w corocznych Regatach Stepnica w dniu 13 czerwca 2015 roku na akwenie Roztoki Odrzańskiej w torze do Stepnicy organizowanych przez Gminę Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, tel. 914188-521, www.stepnica.pl, Firmę Regaty Stelmarczyk, Klub Sportów Wodnych „Szuwarek” Kopice, Klub Żeglarski i Motorowodny Ligi Obrony Kraju Stepnica. 

 1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016. Regaty przeznaczone są dla wszystkich jachtów balastowych.
 2. Zgłoszenia (DOC, 251KB) prosimy dokonywać przez wypełnienie zgłoszenia znajdującego się na www.stepnica.pl i przesłanie go wraz z kopią dokumentów: wymaganego wpisowego, polisy ubezpieczeniowej, świadectwa pomiarowego w jednym pliku PDF z nazwą jachtu do 10 czerwca 2015. na adres piotr.stelmarczyk @gmail.com
 3. Udział w Regatach wymaga opłacenia wpisowego w wysokości 20 pln od jachtu na konto Gminy Stepnica w Banku PKO BP O/Goleniów nr 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870. Postój jachtów na przystani żeglarskiej przy Kanale Młyńskim będzie bezpłatny.
 4. Program Regat Stepnica
  1. 13 czerwca w sobotę 10:00 Odprawa kapitanów
  2. 12: 00 – 16: 00 Rozegranie trzech wyścigów około 40 minut każdy
  3. 17: 00 – 17: 30 Wręczanie nagród. Zakończenie Regat Stepnica
 5. Klasyfikacja jachtów będzie utworzona w następujących grupach:
  1. ORC: CLUB, INERNATIONAL
  2. KWR: I, II, III
  3. OPEN: SAMOTNICY, ZAŁOGI
  4. Klasy regatowe zostaną utworzone po zgłoszeniu się minimum trzech jachtów.
 6. Grupy klasyfikacji i trasy planowanych trzech wyścigów opisane zostaną szczegółowo w Instrukcji Żeglugi. Regaty uznane będą za rozegrane, gdy odbędzie się przynajmniej jeden z planowanych wyścigów.
 7. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie od 1 maja 2015 r. na stronie www.stepnica.pl, oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica do 12-06-2015 r., równocześnie na www.regatyunityline.strefa.pl
 8. Nagrody:
  1. I miejsce - Puchar Regat Stepnica, Dyplom
  2. II miejsce - Puchar Regat, Dyplom
  3. III miejsce - Puchar Regat, Dyplom
 9. Zastrzeżenie odpowiedzialności. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z regatami i imprezami towarzyszącymi. Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać odpowiednie wyposażenie i stosowne ubezpieczenie OC.
 10. Dodatkowe informacje. Załogi jachtów zaproszone są do uczestnictwa w dniu 13 czerwca w obchodach  Biesiady Rybnej. Zakończenie Regat odbędzie się 13 czerwca w sobotę o godz. 17:00 w Amfiteatrze w Stepnicy

Serdecznie Zapraszamy