Zawiadomienie

aktualizacja: 2015-12-08 14:47:58

Logo - znak ostrzegawczy. Link otwiera powiększoną wersję.Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zawiadamia mieszkańców, że zgodnie z Uchwałą nr II/11/14 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, podpisana została umowa współpracy z firmą Eureka - Finanse Sp. z o.o. Ponadto podpisana została umowa na inkaso należności cywilnoprawnych

W związku z powyższym na terenie gminy swoje obowiązki w zakresie poboru w/w opłat rozpoczęli inkasenci, którzy legitymują się pełnomocnictwem firmy Eureka – Finanse Sp. z o.o. potwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz identyfikatorem.

W przypadku wpłaty gotówką u inkasenta powinni Państwo otrzymać odcinek z kwitariusza przychodowego potwierdzający wpłatę.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
Andrzej Wyganowski