Lato w teatrze

aktualizacja: 2015-12-08 11:04:53

Plakat - Lato w Teatrze. Więcej informacji w tekście. Linkt otwiera powiększoną wersję.

LATO W TEATRZE – co to takiego?

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu. 

Każdy projekt ma charakter autonomiczny. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze.

LATO W TEATRZE – PRZESTRZENIE TEATRU W STEPNICY

Projekt Lato w Teatrze – „Przestrzenie Teatru” to działanie artystyczne oparte na doświadczeniach pedagogiki teatru skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stepnica oraz młodych adeptów sztuki teatralnej skupionej wokół partnerskiej sieci teatrów niezależnych z województwa zachodniopomorskiego (Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna). W tym roku LWT swoim zasięgiem obejmuje dwie grupy: grupę dziecięcą (8-13 lat) i grupę młodzieżową (14-18 lat). Obie grupy przez okres 2 tygodni uczestniczą w warsztatch tematycznych: teatralnych, scenograficznych, muzycznych, dziennikarsko-promocyjnych, ruchowo-tanecznych.

Grupa dziecięca pracuje nad tematami jak: przyjaźń, radość i przygoda. Inspiracje do prezentacji dostarczają znane książki takie jak: „Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren i „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina.  Oba teksty przedstawiają dziecięcą przyjaźń w obliczu poszukiwania nowych przygód. W końcu PRZESTRZEŃ przyjaźni to jeden z ważniejszych elementów kreujących nas samych. 

Grupa młodzieżowa podczas pracy twórczej zajmuje się tematem wojny, wolności i poświęcenia. Młodzież biorąca udział w projekcie poszukuje inspiracji i PRZESTRZENI wolności w twórczości Eurypidesa, odwołując się do utworu  "Trojanki".

Warto zaznaczyć, że Lato w Teatrze to PRZESTRZEŃ i MIEJSCE wyrażenia siebie, poszukiwania swoich mocnych stron i czas prawdziwie twórczej zabawy. To także ważne wydarzenie w życiu Stepnicy i ukazanie, że wakacje w małym mieście nie muszą być nudne i nieatrakcyjne.

Projekt Lato w Teatrze – Przestrzenie Teatru to projekt bezpłatny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów  z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

Informacja o spektaklach

PODWÓRKOWE POTYCZKI

31.07, godz. 18.00  ŁĄKA (Plac między budynkami 42 i 43)

1.08, godz. 18.00 STEPNICA (Osiedle 40 – lecia)

,,Przestrzeń jest to takie miejsce do zabawy” – tak oceniają ją dziecięcy uczestnicy Lata w Teatrze. Spektakl ,,Podwórkowe Potyczki” to przestrzeń dziecięcej zabawy, która pokazuje jak ważna i wartościowa jest przyjaźń. Zjawisko często niewidoczne np. wśród podwórkowych band, walczących o swój kawałek miejsca. Często okazuje się, że ta walka doprowadza do pojednania i spotkania nowych przyjaciół. Wartości takie jak przyjaźń, pomoc, otwartość serca i dziecięca radość pokazują jak łatwo przełamać bariery ograniczające nas. Młodzi adepci sztuki teatralnej pracują na podstawie książek ,,Pippi Pończoszanka” i ,,Przygody Tomka Sawyera”, poszukując w ten sposób ,,rzeczy, których ludzie nie dostrzegają”. Pippi i Tomek zapraszają do  wspólnej zabawy!

GREMITRO

31.07, godz. 21.30 RACIMIERZ (Stadion)

1.08, godz. 21.30  STEPNICA (Amfiteatr)

,,GREMITRO” – młodzieżowy ,,Protest song”, gdzie wspólne idee oraz działania inspirowane twórczością Eurypidesa zanurzyliśmy we własne obszary wolności, a te przecież nie są wartościami danymi na zawsze. Młodzież żyjąca na pograniczu kultur podejmuje próbę opowiedzenia o swoim świecie w zderzeniu z dramatem ,,Trojanki” Eurypidesa, który z reguły nie przedstawiał ludzi takimi, jakimi być powinni, ale takimi, jakimi są. To ,,GREMITRO” – nazwane przez młodych pracujących razem w Stepnicy – jest próbą wynikającą z własnych poszukiwań oraz wspólnych błądzeń. W tej pracy jest czas na pragnienia, przyjaźń oraz szlachetność. Jest czas i zdolność do poświęceń, a także pytań o siebie w otaczającym świecie. Młodzież zdaje się jeszcze wiedzieć, że wszelkie wojny i wynikające z nich konflikty, to jedne z największych nieszczęść i zagrożeń obecnego świata. W ich ,,GREMITRO” nie ma wygranych i przegranych, ale jest przede wszystkim tajemnica, którą nazwalibyśmy dzisiaj ,,PRZESTRZENIĄ WOLNOŚCI”. I na nią w imieniu Młodych chcemy Państwa zaprosić.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Teatr w Krzywym Zwierciadle

Partnerzy: Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, Ośrodek Teatralny Kana, Teatr Lalek Pleciuga

Finansowanie: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy

Koordynator projektu: Michał Krzywaźnia

Galeria zdjęć