Konsultacje społeczne

aktualizacja: 2015-12-08 10:29:16

Logo Konsultacje Społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica uprzejmie zaprasza mieszkańców gminy Stepnica oraz wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska w gminie do udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach odbywających się w terminie od 11.08.2015 r. do 31.08.2015 r. konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko tego Planu – (informacja dostępna na stronie: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/5306).

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 sierpnia (środa) 2015 r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, pokój nr 3.  

Podczas spotkania przedstawiona zostanie prezentacja przygotowana przez Wykonawcę Planu - firmę Atmoterm S.A., dotycząca dokumentu PGN oraz Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a pozostały czas zaplanowano na dyskusję i wnioski do dokumentu.