Komunikat

aktualizacja: 2015-12-10 19:08:20

Strażak tyłem w odzieży ochronnej

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym informujemy, że na podstawie Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku  (Dz.U. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 7:

§34.1.W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania.

  • paleniska na paliwo  stałe – co najmniej  raz na 3 miesiące;
  • paleniska na paliwo płynne i gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy

Polecamy link do porad na stronie: 
http://www.straz.gov.pl/porady/index