Trening systemu alarmowego

aktualizacja: 2016-04-29 11:21:09

Zdjęcie przedstawia głośniki do nadawania alarmu. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że w dniu 10 kwietnia 2016 r. działając na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu własności oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) przeprowadza trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy na terenie Miasta i Gminy Stepnica.
W dniu 10 kwietnia br. w godz. 8:41  odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe, które zostaną włączone w trybie „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie jednej  minuty).

Piotr Jania 

Wojewoda Zachodniopomorski