komunikat

aktualizacja: 2016-11-21 08:34:42

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym informujemy, że na podstawie Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 7:

§34.1.W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania.

paleniska na paliwo  stałe – co najmniej  raz na 3 miesiące ;

paleniska na paliwo płynne i gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy