Uwaga ptasia grypa !!!

aktualizacja: 2016-12-15 07:55:34

W związku z ujawnieniem w m. Modrzewie nowych kolejnych przypadków padnięcia ptaków zarażonych wirusem (HPAI) podtyp H5N8  na podstawie informacji przekazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:

Wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;

- zabezpieczyć ściółkę przed dostępem dzikich ptaków;

Ponadto, wszystkie przypadki padnięć większej ilości drobiu, podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu hodowcy powinni zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii, lekarza weterynarii wolnej praktyki lub Burmistrza, .

Jednocześnie informuję, że szczegóły dotyczące ptasiej grypy znajdują się na stronach:

 http://piw.goleniow.ibip.pl/public/get_file.php?id=264693

http://piw.goleniow.ibip.pl/public/get_file.php?id=264704

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 

Rozporządzenie Wojewody - wirus ptasiej grypy 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica 

Andrzej Wyganowski