Gmina Stepnicy wyróżniona przez WFOŚiGW w Szczecinie

aktualizacja: 2017-04-12 12:40:45

podziękowania dla Gminy Stepnica 20 marca 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował coroczne spotkanie informacyjne dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. Spotkanie informacyjne odbyło się w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (Gmina Police). W trakcie spotkania przedstawiono możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przedsięwzięć proekologicznych.

Jak co roku zaprezentowano ofertę w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, usuwania barszczu Sosnowskiego, likwidacji azbestu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiono Program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje proekologiczne.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie podziękowań w postaci statuetek i dyplomów dla najbardziej aktywnych beneficjentów, wśród których znalazła się również Gmina Stepnica.

W ostatnich latach Gmina realizowała szereg inwestycji w zakresie ochrony środowiska, a były to: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej,  zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi motorowej dla OSP oraz likwidacja i utylizacja azbestu. Wymienione inwestycje zostały zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

Galeria zdjęć