Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica

aktualizacja: 2017-12-31 19:38:58

Rewitalizacja Gminy StepnicaSzanowni Państwo,

W związku z realizowanym projektem „Partnerskie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica" informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica powołał Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Stepnica.

Zespół powołany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica i jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji Gminy Stepnica.

 

Do zadań Zespołu należy m. in. współpraca w zakresie:

- diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,

- priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,

- definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,

- monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

Najbliższe posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji zaplanowane jest na 2 października 2017 r (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica:

Do udziału zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, Sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną, przedstawicieli firm, organy publiczne oraz inne podmioty zainteresowane rewitalizacją Gminy Stepnica.

mutex/ocfipreoqyfb/mutex