Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

aktualizacja: 2017-12-31 19:39:58

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym projektem „Partnerskie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica" informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica powołał Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Stepnica.

Zespół powołany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica i jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji Gminy Stepnica.

Do zadań Zespołu należy m. in. współpraca w zakresie:

- diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,

- priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,

- definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,

- monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Najbliższe posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji zaplanowane jest na 18 października 2017 r. (środa) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.