Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

aktualizacja: 2018-10-01 11:02:15

W dniach od 16 stycznia do 23 stycznia 2018 r. można składać uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023. 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023

link do wypełnienia ankiety konsultacyjnej: https://goo.gl/forms/e0IEnQV9PjBhb7L72

Wyniki konsultacji społecznych