Dobre rady na odpady

aktualizacja: 2019-06-24 11:32:46

spotkanie z mieszkańcami ws. segregacji odpadów Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, w ramach współpracy z Celowym Związkiem Gmin R - XXI w dniach 22.05, 24.05. oraz 30.05. na terenie 13 sołectw naszej gminy zostały przeprowadzone szkolenia mieszkańców z zakresu poprawnej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzone przez nas działania mają na celu wzrost świadomości mieszkańców na temat problemów związanych z gospodarką odpadami. Priorytetem naszych działań jest edukowanie naszego społeczeństwa, zmiana ich przyzwyczajeń i uczenie odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych, podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich.
Mamy nadziej, iż dzięki prowadzonym spotkaniom edukacyjnym mieszkańcy uczą się prawidłowych zachowań a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w życiu codziennym. Mieszkańcy Stepnicy, Stepniczki oraz wszystkie osoby zainteresowane podczas obchodów Dni Stepnicy które odbędą się dnia 13.07.2019r. będą miały jeszcze okazję uzyskać wszelkie informacje na temat poprawnej segregacji odpadów. W ramach działań edukacyjnych na przystani im. Kapitana Roberta Hilgendorfa ( tzw. dzika plaża ) zawitają do nas po raz kolejny przedstawiciele Celowego Związku Gmin – R XXI, którzy odpowiedzą na wszystkie kłopotliwe pytania dot. segregacji odpadów.
Na stronie internetowej Gminy Stepnica w zakładce Ochrona Środowiska – Gospodarka odpadami, można zapoznać się z zasadami prawidłowej segregacji odpadów na terenie gminy.

Galeria zdjęć