Podpisanie umów o dofinansowanie

aktualizacja: 2019-08-19 08:53:01

podpisanie umów w UM W poniedziałek 29.07.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisano kilka umów o dofinansowanie projektów ważnych dla rozwoju naszej Gminy. Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica w imieniu Gminy Stepnica podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn „Wymiana pokładu molo wraz z zakupem sprzętu do usuwania wodorostów na plaży w Stepnicy”. Przedmiotem projektu jest remont części molo spacerowego na plaży w Stepnicy. Molo wybudowane zostało w dwóch etapach, pierwsze 50 m wykonano w 2006 r, pozostałą część w roku 2010. Konieczność wykonania remontu pierwszych najstarszych 50 m molo wynika z daleko posuniętej degradacji jego drewnianych elementów konstrukcyjnych. Remont polegał będzie na wymianie drewnianych belek nośnych oraz drewnianego pokładu molo na elementy wykonane z drewnopodobnego materiału z tworzywa sztucznego. Parametry molo tj. długość i szerokość pomostów, wysokość pokładu nad zwierciadłem wody nie ulegną zmianie. W ramach operacji zakupiona zostanie kosiarka do wodorostów, które co roku porastając przy brzegu plaży mają negatywny wpływ na atrakcyjność plaży w Stepnicy. Dofinansowanie projektu w ramach PO Rybactwo i Morze wynosi 251 000,00 zł.

 
Drugą podpisaną umową przez Burmistrza jest remont i wyposażenie pomieszczeń szatni na stadionie sportowym w Racimierzu i Stepnicy. Projekt zakłada gruntowny remont szatni w Racimierzu oraz wyposażenie szatni w Racimierzu i Stepnicy w 18 modułów szatniowych służących piłkarzom do przebierania. Dofinansowanie w wysokości 15 350,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Również w ramach PO Rybactwo i Morze Pani Mirosława Nowak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn „Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy”, który zakłada wykonanie stałego zadaszenia istniejącej estrady plenerowej w Stepnicy. Ponadto w ramach projektu tylna i boczne ściany, dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi, wypełnione będą płytami z poliwęglanu. Dofinansowanie projektu wynosi 202 000,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania został już wyłoniony wykonawca, który jest w trakcie prac budowlanych.
Oprócz instytucji publicznych umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wędkarski świat z zasadami - organizacja zawodów wędkarskich na terenie Gminy Stepnica” podpisała Pani Agnieszka Makowska Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stepnickiej. Dofinansowanie w wysokości 12 200,00 zł przeznaczone będzie na organizację pięciu zawodów wędkarskich na terenie naszej Gminy oraz zakup wyposażenia do ich organizacji. Środki na realizację tego projektu pochodzą z PO Rybactwo i Morze.
 
Podpisane umów o dofinansowanie w/w projektów potwierdza dużą aktywność Gminy Stepnica w wykorzystywaniu środków unijnych. Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w perspektywie finansowej 2014-2020 wartość podpisanych umów o dofinansowanie z terenu Gminy Stepnica wynosi 33 737 451,00 zł a wartość na 1 mieszkańca wynosi 6 889,00 zł i jest najwyższa w Powiecie Goleniowskim.
Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie tylko tych realizowanych przez samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają ich całkowite koszty. W zestawieniu GUS nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY, z których Gmina Stepnica również korzysta w dużym stopniu.

Gmina

Wartość umów (w zł)

Wartość w przeliczeniu na mieszkańca (w zł)

gm. Stepnica

33 737 451

6 889

gm. Przybiernów

5 825 341

1 156

gm. Maszewo

9 766 360

1 110

gm. Osina

5 095 912

1 676

gm. Goleniów

196 179 248

5 440

gm. Nowogard

41 054 145

1 660


Źródło http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/192518/Unijne-inwestycje-w-polskich-gminach---od-19-zl-do-ponad-300-tys--zl-na-mieszkanca
-