Remont molo

aktualizacja: 2020-11-02 08:37:33

zdjęcie przedstawia część rozebranego molo. Link prowadzi do poiwęikszonej wersji zdjecia.

Spacerowicze chcący wejść na stepnickie molo natrafią na utrudnienia, a to za sprawą rozpoczętego remontu, który w pierwszej fazie polega na rozbiórce remontowanej części molo. Konieczność odrestaurowania pierwszych najstarszych 48 m mola wynikała z konieczności wymiany  jego drewnianych elementów konstrukcyjnych. Remont polegał będzie na wymianie drewnianych belek nośnych oraz drewnianego pokładu mola na elementy wykonane z drewnopodobnego materiału z tworzywa sztucznego uzyskiwanego w wyniku recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych.  Długość, szerokość, wysokość pokładu nad zwierciadłem wody nie ulegną zmianie. Środki na remont mola w wysokości 252 tys. zł pochodzą z  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"  Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach LGR Zalew Szczeciński.  Termin zakończenia prac to grudzień br.  

W ramach tego projektu oprócz remontu mola   zaplanowano  zakup  kosiarki  do wodorostów, które co roku porastając przy brzegu plaży. Urządzenie to będzie zamontowane na posiadanej przez nas łodzi. Zakup kosiarki stanowi element innowacji na obszarze LGR, gdyż tego typu urządzeń nie spotyka się na Zalewie Szczecińskim. Większość gmin posiadających problem z nadmiernym rozrostem wodorostów wynajmuje usługę ich likwidacji poprzez wykaszanie lub zapobieganie wzrostowi poprzez środki chemiczne. Zaletą kupna takiego urządzenia jest możliwość kilkukrotnego wykaszania w sezonie nie tylko plaży ale również basenu rybackiego czy przystani żeglarskich przy stosunkowo niewielkich kosztach.  

logo funduszy unijnych i unii europejskiej

 

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO