Zakończono remont molo w Stepnicy

aktualizacja: 2020-10-20 13:30:09

molo po remoncie W dniu 14.01.2020 r został podpisany protokół odbioru remontu molo w Stepnicy w ramach operacji pn "Wymiana pokładu molo wraz z zakupem sprzętu do usuwania wodorostów na plaży w Stepnicy" 
Przedmiotem przedsięwzięcia był remont części mola spacerowego na plaży w Stepnicy. Remont polegał na wymianie drewnianych belek nośnych oraz drewnianego pokładu mola na elementy wykonane z drewnopodobnego materiału z tworzywa sztucznego uzyskiwanego w wyniku recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych. Parametry mola: długość i szerokość pomostów, wysokość pokładu nad zwierciadłem wody nie uległy zmianie. W ramach operacji zakupiona została kosiarka do wodorostów, które co roku porastając przy brzegu plaży mają negatywny wpływ na atrakcyjność plaży w Stepnicy. Zakupione urządzenie będzie montowane na posiadanej przez Gminę Stepnica łodzi. Zakup kosiarki i remont molo wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru. Czysta plaża przyciąga turystów. 
Głównym wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp z o.o. Umowa z wykonawcą zawarta została 12.09.2019 r. Prace zakończono 10.01.2020 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 485 109,54 zł kwota dofinansowania wyniosła 237 412,00 co stanowi 48,94% kosztów projektu. 

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO

logotyp RiM