Uwaga na grzyby

aktualizacja: 2022-12-09 14:08:22

uwaga na grzyby Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z rozpoczęciem sezonu grzybowego przypomina, że na wydzielonych przez Urząd placach targowych lub miejscach przewidzianych do prowadzenia handlu obwoźnego można sprzedawać świeże grzyby  leśne posiadające atest klasyfikatora oraz suszone grzyby leśne z atestem grzyboznawcy. Sprzedaż grzybów bez takich atestów jest karalna. Stosowne informacje powinny być umieszczone w miejscach widocznych dla osób handlujących,

W siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie osoby indywidualnie zbierające owoce runa leśnego mogą uzyskać nieodpłatną poradę
w przypadku wątpliwości czy zebrane grzyby są jadalne czy trujące; porady takie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 8:30 oraz 14:00 – 15:00.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE GRZYBÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU LUB PRODUKCJI PRZETWORÓW GRZYBOWYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH GRZYBY ORAZ UPRAWNIEŃ KLASYFIKATORA GRZYBÓW I GRZYBOZNAWCY z dnia 17 maja 2011r. (Dz.U. Nr 115, poz. 672) tj. z dnia 21 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1048 ze zm.).

            Jednocześnie informujemy, że każdego roku Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu organizuje kursy dla kandydatów na grzyboznawców. Celem tych kursów jest uzyskanie uprawnień grzyboznawcy  (osoby oceniającej grzyby świeże oraz przetworzone np. suszone) zgodnie z w / w rozporządzeniami Ministra Zdrowia poprzez wysłuchanie wykładów, odbycie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem wyższym lub średnim – nie muszą to być wcale pracownicy Inspekcji Sanitarnej lecz również inne osoby, którym można powierzyć zadanie wydawania atestów.  Informacje o najbliższym kursie można uzyskać pod adresem oddzial.grzyboznawczy@wssepoznan.pl.