ul. Wł. Sikorskiego przejezdna do 22.01.2023 r.

aktualizacja: 2023-02-10 15:08:32

droga Nawiązując do wcześniejszych komunikatów, na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela firmy STRABAG w związku z inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnicę etap I)” informuję, iż nadal umożliwiony będzie przejazd przez ul. Wł. Sikorskiego w Stepnicy (odcinek od kościoła do ul. Rybackiej). Przejazd odbywał się będzie tak jak do tej pory wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną. Planowo przejazd będzie możliwy do dnia 22.01.2023 r., o dalszych planach firmy będziemy informować na bieżąco.

Anna Humieja

Kierownik Referatu

Architektury i Ochrony Środowiska