Stawiamy na ekologię

aktualizacja: 2023-02-03 12:33:03

panele na dachu osp Żarnowo Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu „Remiza” zmieniła w swojej remizie system ogrzewania z przysłowiowego” kopciucha” na ekologiczne pompy ciepła, znacznie poprawiając warunki socjalno-bytowe druhów strażaków. Koszt zdania wyniósł 21 525 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 19 372 zł. Ponadto aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej w tym obiekcie zamontowano na dachu obiektu fotowoltaikę. Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w ramach programu „Granty Strażackie” kwotą
19 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 27 500 zł.  

Wykonanie wymienionych przedsięwzięć było możliwe również dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy w wysokości 10 653 zł.

granty strażackie